ระบบการจองแยกตามประเภทธุรกิจ

booking system by business type

BookingX ระบบการจองที่มีความยืดหยุ่น และ สามารถ customize ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่จับต้องได้ และ ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายธุรกิจ เราจึงได้รวบรวม ประเภทของธุรกิจ และ บางส่วนของการ customization เพื่อให้ท่าน เลือกดู หน้าตาของ edition ที่ผ่านการ customized มาแล้ว 

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ ประเภทของธุรกิจที่เรา แสดงเท่านั้น ระบบของเรายังสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้เหมาะกับงานของท่านได้อย่างไม่รู้จบ ของให้ท่านคลิ้กดูจากเมนูด้านล่าง สำหรับการค้นหาว่า แต่ละประเภทธุรกิจนั้น ระบบสำรอง และ ระบบจองของเราได้ช่วยเหลือ ได้ท่านอย่างไร