ระบบจองห้อง (Room Booking System)

ระบบจองห้อง (Room Booking System)


ระบบจองห้อง
ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจห้องพัก โรงแรม, แฟลต, แมนชั่น, อพาร์ทเม้นท์, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท หรือห้องพักทุกขนาด ที่มีการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าอยู่เป็นประจำ มีการติดต่อจองบริการผ่านหลายช่องทาง เช่น จองผ่านทางโทรศัพท์ , Walk In หน้าเคาน์เตอร์ หรือการจองผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ บันทึกข้อมูลการจองด้วยการจด ลงสมุดบันทึก ซึ่งนั่นเป็นวิธีการแบบเดิม ๆ  มีความเสี่ยงที่ข้อมูลการจองจะผิดพลาดหรือสูญหาย จะใช้ Line Application เป็นช่องทางหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้ Line Official Account เป็นช่องทางสะสมฐานลูกค้า ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจได้โดยตรง เพิ่มอัตราการโต้ตอบกับลูกค้าและทำรายการจองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 
 
 

ฟีเจอร์ระบบจองห้อง


แสดงคิวรายการจอง Booking X บน Smart TV

 • เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว จะแสดง URL เพื่อแสดงข้อมูลการจอง โดยระบบแสดงคิวรายการจอง Booking X
 • แสดงรายการจองในแต่ละวันตามลำดับ สามารถตรวจเช็ครายการจองล่วงหน้าได้
 • พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี ( Smart TV ) ที่ติดตั้งภายในบริเวณร้าน หรือบริเวณแผนกต้อนรับ (Reception) เพื่อแสดงรายการจองในวันนั้นๆ ซึ่งสะดวกกับพนักงานในการตรวจเช็คและเตรียมให้บริการ
 • แสดงข้อมูลการจองในวันปัจจุบัน พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
 • แสดงข้อมูลการจอง 7 วันล่วงหน้า พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา


จัดการการจองห้อง

 • สามารถเพิ่มรายการจองห้องจาก Line โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการจองเข้ามา
 • สามารถเพิ่มรายการจองห้องจากพนักงาน (การจัดการหลังบ้าน)
 • ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานะการจอง ชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงระบุหมายเลขห้อง


จัดการรายการห้อง
(รายการ)

 • สามารถจัดการ Room Name = ชื่อห้อง, PAX = จำนวนที่รองรับ, Note = ข้อความกำกับห้อง, manage open hours = ช่วงเวลา ที่ห้องสามารถจองได้
 • ระบบบอกสถานะ การว่างหรือถูกจองได้อัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบสถานะของห้อง
 • การเปลี่ยนสถานะห้องให้เป็นว่างได้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดเท่านั้น
 •  


จัดการรายการห้อง (เลือกวันที่)

 • สามารถจัดการ Room Name = ชื่อห้อง, PAX = จำนวนที่รองรับ, Note = ข้อความกำกับห้อง, manage open hours = ช่วงเวลา ที่ห้องสามารถจองได้
 • ระบบบอกสถานะ การว่างหรือถูกจองได้อัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบสถานะของห้อง
 • การเปลี่ยนสถานะห้องให้เป็นว่างได้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดเท่านั้น


ช่วงเวลาเปิด – ปิด ห้องพัก

 • สามารถสร้างข้อมูลชื่อช่วงเวลา เวลาเปิด – ปิด ได้อย่างสมบูรณ์
 • มีระบบรับจองเปิด-ปิด ตลอดเวลา
 • สามารถรับจองเปิด-ปิด ที่มีช่วงเวลาเข้าพักเดียว หรือมีหลายเวลาได้
 • สามารถกำหนดเวลาจองห้อง ก่อนเข้าพักได้ทั้งทาง Line หรือ เว็บไซต์
 •  

 

ตั้งค่าเงินมัดจำ

 • ระบบสามารถตั้งค่าเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 • สามารถกำหนดวันจ่ายเงินมัดจำและวันสิ้นสุดการมัดจำ
 •  

 

โอกาสพิเศษ

 • สามารถเพิ่มช่วงเวลาพิเศษ สำหรับให้ลูกค้าเลือกขณะทำรายการจองห้องที่ Line
 • รองรับข้อมูลที่ต้องการกรอก เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 •  


กำหนดวันหยุด 

 • สามารถทำการเลือกวันที่จะหยุดของที่พัก และ กรอกข้อความกำกับ
 • เพิ่ม วันที่ที่พักไม่ได้เปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ปิดเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ปิดปรับปรุง หรือ ซ่อมแซม ระบบก็จะไม่รับจองในวันดังกล่าว
  •  


ปรับตำแหน่งห้อง

 • สามารถทำการวางแผนการจัดหมายเลขห้องใหม่ ตามแผนผังตึก
 • สามารถจัดหมายเลขห้องใหม่ เพียงลากหมายเลขห้องได้ทันที
  •  


แสดงรูปแผนผัง

 • สามารถแสดงรูปแผนผังห้องปกติได้
 • สามารถแสดงรูปแผนผังห้องในวันพิเศษได้
 • สามารถอัพโหลดรูป หรือสามารถแนบลิงค์ไฟล์รูปได้
  •  

 

เชื่อมต่อ Google Calendar

 • สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Bookingx ไปยัง Google Calendar ลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดเวลาแจ้งเตือนยัง Google Calendar ของลูกค้า เพื่อไม่พลาดกิจกรรมของที่พัก
  •  

 

เมนูอาหาร (Optional)

 • สามารถสร้างรายการอาหารปกติ (วันธรรมดา) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบการจอง ก่อนเข้ามาที่พักได้ทันที 
 • สามารถสร้างรายการอาหารพิเศษ (วันพิเศษ) สำหรับลูกค้าพิเศษของร้าน โดยจะแสดงรายการผ่านระบบการจอง
  •  

 

 

 

การประยุกต์ใช้งาน

เพื่อการจองห้องอาหาร จองห้องคาราโอเกะ จองห้องเรียน จองห้องทำงาน หรือ co-working space จองห้องนวด สปา รักษา บำบัด อาบน้ำร้อน onsen   
จองห้องซ้อมดนตรีและห้องทุกประเภท