Booking system for education institutions

ระบบจองห้อง จองกิจกรรม สำหรับสถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน อื่นฯ

            เริ่มต้นการใช้งานการจองรูปแบบใหม่ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ 
เช็คสถานะได้ทุกเมื่อลดขั้นตอนการทำงานให้บุคคลากร ได้อย่างสะดวกสบาย

ระบบจองห้องจองกิจกรรม

ระบบจองห้อง จองกิจกรรม สำหรับมหาวิทยาลัย และโรงเรียน

         ระบบจองห้อง จองกิจกรรมเป็นระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร หน่วยงานราชการ เอกชน ในการติดต่อขอใช้บริการขอใช้พื้นที่ห้องหรือจองการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ผ่านการจัดการบนโปรแกรมการจองจากระบบ BookingX สามารถช่วยจัดระเบียบการจองได้ทั้ง การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และระยะเวลา สถานะการจอง สามารถติดตั้งระบบการใช้งานได้ทั้งผู้ใช้ Windows และ Linux และยังสามารถแชร์ข้อมูลการใช้งานให้ภายในองค์กร ได้ทุกทีที่มี LAN หรือ Internet   

❝ จัดการการจองแบบเดิมๆ ให้เป็นการจองที่สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ❞

     ปัจจุบันทุกอย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาเปลี่ยนวิธีการจองแบบเดิมๆ จากการจดบันทึกให้เป็นวิธีที่ง่าย ลดปริมาณกระดาษลดความเสี่ยงในการจดบันทึกข้อมูลผิดพลาดด้วยโปรแกรมการจองจาก BookingX ออกแบบและพัฒนามาเพื่อบริการจัดการรายการจองตอบโจทย์สถานศึกษาที่มีการจองคิว หรือต้องนัดหมายล่วงหน้าเช่น จองการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ โรงเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 
    มาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานสามารถกำหนดและปรับใช้ให้ตอบโจทย์ในทุกการจองของคุณได้เอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรการจอง ลดภาระการจองซ้ำซ้อน และปัญหาขัดแย้งอื่นๆ ให้การจองของคุณทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์การใช้งานทันสมัย ครบ

ตั้งค่าการจอง

Playgroup Setting

ตั้งค่าการจอง

   Playgroup Setting คือการตั้งค่าและจัดการในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เช่นชื่อกิจกรรม, วัน-เวลา, ช่วงเวลาของกิจกรรม(Session), ระยะเวลาของกากิจกรรม และราคาที่ต้องชำระ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
  ✔ ระบบรองรับการแสดงผลทั้ง Desktop, Mobile, Tablet
  ✔ ระบบจะแสดงข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับการจอง
  ✔ ระบบสามารถปรับใช้ได้ตามการจองประเภทอื่นๆ ได้

ตั้งค่าช่วงเวลาการจอง

Term Setting

ตั้งค่าช่วงเวลาการจอง

   Term Setting คือการตั้งค่าระยะเวลาและจัดการช่วงเวลาในภาคเรียนที่เปิดให้มีการจองเข้าร่วมกิจกรรม / กำหนดช่วงเวลาของกิจกรรม
    เช่น เปิดช่วง 01/08/2023 – 30/08/2023 สามารถเพิ่มได้หลายช่วงเวลา

  Select Playgroup Date จะแสดงข้อมูล จำนวนวันที่เลือกได้ และ วันที่ สามารถเลือกได้ เช่น playgroup set 10 session Term 1 (5/09/2023 – 30/10/2023) ก็จะสามารถเลือกได้ ในช่วงวันที่มีกำหนดไว้
✔  How many Children (aged 1-1) ข้อมูลที่ของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
(ข้อมูลส่วนนี้สามารถจัดการได้จาก Backoffice ที่ menu Children setting)

ตั้งค่าสาขา

ตั้งค่าสาขา

Branch Setting

การตั้งค่าและจัดการสาขา,แผนก ในกรณีที่มีมากว่า 1 สาขา สามารถจัดการและแก้ไข รายละเอียดต่างๆ ของสาขาที่เพิ่มเข้ามาได้ดังนี้
 ✔ เพิ่ม – ลบ ชื่อสาขา
 ✔ ช่องทางรับชำระเงิน ของแต่ละสาขา 
 ✔ ช่วงเวลาเปิดรับจองเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ตั้งค่าส่วนลด

Discount Setting

ตั้งค่าส่วนลด

    การจัดการตั้งค่าสำหรับส่วนลดตัวช่วยในการกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างโปรโมชั่นส่วนลดได้เองจากระบบหลังบ้าน โดยรายละเอียดในการสร้าง และแก้ไขที่ทำได้มีดังนี้
  ✔ ระบุ หรือกำหนดชื่อโปรโมชั่น 
  ✔ ประเภทส่วนลด ส่วนลดเป็น% & ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน
  ✔ กำหนดระยะเวลาในการลดราคา 

Survey

แบบประเมินความพึงพอใจในการจอง

     แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม การบริการ ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนั้นๆ หรือคำถามทั่วไปในการจัดกิจกรรม (คำถามขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานต้องการสอบถามเพิ่มเติม และสามารถกำหนดได้เอง)
เช่น พบเจอกิจกรรมจากช่องทางไหน Line, Facebook, WebSite 
    ข้อมูลแบบประเมินเกี่ยวกับ ผู้ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปและ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ และยังสามารถนำรายงานแบบสอบถามเป็นแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปให้ดี ตอบโจทย์ต่อผู้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น

ตั้งค่ารายการจอง

Reservation List

รายการจอง

    ตั้งค่าและจัดการรายการจอง หน้ารายการจองจะแสดงรายละเอียดของและข้อมูลสำคัญของผู้จองดังนี้
✔ วัน-เวลา ของช่วงเวลาที่จอง
✔ เบอร์โทรศัพท์
✔ ชื่อกิจกรรมที่จอง 
✔ วันที่ทำรายการ  
✔ สถานะการชำระเงิน 
    กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลและการจองสามารถกดค้นหา หรือแก้ไข พร้อมทั้งอัพเดทสถานะการจอง / ชำระเงิน  และกดยืนยันการจองได้ให้หน้ารายการจอง