user-manual

คู่มือการใช้งาน Booking X

การใช้งาน Booking X มีวิธีการใช้งานที่ง่าย และสะดวก
เพราะระบบมีความยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ

ระบบการจองโต๊ะ ห้องพัก และการบริการ สำหรับร้านอาหาร ที่พัก ร้านคาราโอเกะ นวดแผนไทย สปา รักษา คลินิก ฯลฯ

หยุดเสียเวลากับงานประจำวัน เช่น ตอบแชทบนโซเชียลมีเดีย ตอบกลับอีเมลหรือโทรศัพท์ อนุญาตให้แขกจองโต๊ะ จองห้องพัก หรือจองห้องทุกรูปแบบ ออนไลน์ 24/7 และพร้อมแสดงตารางจองบนหน้าจอขนาดใหญ่ จะดูแลงานส่วนที่เหลือ!

Download English Introduction to BookingX here

สนับสนุนการรับการจอง (booking channel)


1. การจองผ่าน Line Application
เป็นช่องทางหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน หรือ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้ Line Official Account เป็นช่องทางสะสมฐานลูกค้า ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจได้โดยตรง เพิ่มอัตราการโต้ตอบกับลูกค้าและทำรายการจองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การจองผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำระบบการจองไปใช้งานผ่านเว็บไซต์ของลูกค้า เสมือนเมนูการจอง อีกแบบหนึ่งซึ่งจะส่งข้อมูลลูกค้าลงฐานข้อมูลที่เดียวกัน

แสดงคิวรายการจองผ่าน Smart TV


1. เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว จะแสดง URL เพื่อแสดงข้อมูลการจอง โดยระบบแสดงคิวรายการจอง Booking X
– แสดงรายการจองในแต่ละวันตามลำดับ สามารถตรวจเช็ครายการจองล่วงหน้าได้
– พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี ( Smart TV ) ที่ติดตั้งภายในบริเวณร้าน หรือบริเวณแผนกต้อนรับ (Reception) เพื่อแสดงรายการจองในวันนั้นๆ ซึ่งสะดวกกับพนักงานในการตรวจเช็คและเตรียมให้บริการ
– แสดงข้อมูลการจองในวันปัจจุบัน พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
– แสดงข้อมูลการจอง 7 วันล่วงหน้า พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา

1. เข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน
– กรอก Username
– กรอก Password
– คลิกปุ่ม Sign in

2. ระบบจัดการหลังบ้าน

เมนูตั้งค่า

1. การตั้งค่าเงินมัดจำ (ชำระเงินล่วงหน้า)
– ทำการเปิดการใช้งาน การมัดจำ
– ระบุวันที่เริ่ม
– ระบุวันสิ้นสุด
– ระบบเงินมัดจำ
– จากนั้นคลิกปุ่ม Save

2. การตั้งค่าวันที่งดให้บริการ
– ทำการคลิกปุ่ม Add Blackout Date

– ระบุวันงดให้บริการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save

3. การตั้งค่าโอกาสพิเศษ

– คลิกปุ่ม Add Special occasion

– กรอกข้อมูลโอกาสพิเศษ
– จากนั้นคลิกปุ่ม Save

– การแก้ไขข้อมูล ให้ทำคลิกปุ่ม Edit

– ลบข้อมูล ให้ทำคลิกปุ่ม Delete

4. การตั้งค่าอาหารพิเศษ
– คลิกปุ่ม Add

– กรอกข้อมูล จากนั้นให้ทำคลิกปุ่ม ok

– การแก้ไขข้อมูล ให้ทำคลิกปุ่ม ดินสอ

– เมื่อแก้ไข้ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูกต้อง หรือ ยกเลิกอก้ไข ให้คลิกปุ่ม กากบาท

– ลบข้อมูล ให้ทำคลิกปุ่ม ถังขยะ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูล

– ลบข้อมูล ให้ทำคลิกปุ่ม ถังขยะ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูล

– จากนั้นระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม ok

5. การตั้งค่าแผนผังร้าน
– ทำการคลิกปุ่ม Add special plan

– ทำการเพิ่มแผงผังร้าน ซึ่งสามารถเพิ่มได้ 2 วิธี  คือ แบบการอัพโหลดรูปภาพเอง และใส่ลิงค์รูปภาพด้วยตนเอง

วิธีที่ 1 เพิ่มแบบการอัพโหลดรูปภาพเอง
– คลิกปุ่ม Photo เพื่ออัพโหลดรูปภาพ
– จากนั้น คลิกปุ่ม Save

วิธีที่ 2 เพิ่มแบบใส่ลิงค์รูปภาพด้วยตนเอง
– ใส่ลิงค์รูปภาพด้วยตนเอง
– จากนั้น คลิกปุ่ม Save

– การแก้ไขแผนผัง
   – คลิกปุ่ม ดินสอ

     – จากนั้น คลิกปุ่ม Photo เพื่ออัพโหลดรูปภาพ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save

– การลบแผนผัง
 – คลิกปุ่ม ดินสอ


6. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Google Calendar
 

– การเชื่อมต่อ  Google Calendar ของ Booking X ไปผูกกับ Google Calendar ของท่าน
– คัดลอก Email authentication id : [email protected] 

– เพิ่ม Email authentication id ของ Booking X บน Google Calendar แค่ไปวางที่ การตั้งค่าปฏิทิน จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มผู้คนและกลุ่ม   โดยให้สิทธิ์เป็นแก้ไขและจัดการการแชร์


– จากนั้นนำ Email ที่ใช้ผูกกับ Google Calendar มาเพิ่มที่ ช่อง Gmail  โดยทำการคลิกปุ่ม Add Email กรอก Email จากนั้น คลิกปุ่ม Save Email

– ลบข้อมูล ทำการคลิกปุ่ม ถังขยะ 

– จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนให้เลือก ว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ถ้ายืนยันคลิกปุ่ม ต้องการ

จัดการเวลาจอง


ระบบการจองสามารถกำหนดวันเวลา ปิด-เปิดร้าน ซึ่งระบบจะมีการ 2 อย่างคือ เวลาเปิดทำการปกติ และ  การเปิดปิดร้านตามกะเวลาทำงาน

1. กำหนดวันเวลา ปิด-เปิดปกติ เพียงเลือกช่วงเวลา แล้วเลือกช่องรับจองตลอดเวลาเปิดปิดร้าน  (ผ่านช่องทางการรับจอง)

2. กำหนดวันเวลา ปิด-เปิดตามกะเวลาทำงาน ซึ่งบางร้านมีหลายกะทำงาน หรือ กะเดียว เพียงกำหนดช่วงเวลา แล้วกำหนดระยะเวลาในการจองล่วงหน้าได้เช่นกัน (ผ่านช่องทางการรับจอง) จากนั้นคลิกปุ่ม อัปเดต


จัดการรายการโต๊ะ


1. สร้างหมายเลขโต๊ะ
เพียงกรอกข้อมูล  Table Name = ชื่อโต๊ะ,  PAX = จำนวนที่รองรับ, Note = ข้อความกำกับโต๊ะ, Manage open hours = ช่วงเวลา ที่โต๊ะสามารถจอง จากนั้นคลิกปุ่ม Add

 •  รายการโต๊ะ หรือรายห้อง สามารถแสดงในแบบลิสรายการ

 • รูปแบบปฏิทิน 

2. แก้ไขรายการโต๊ะ เพียงเลือกรายการโต๊ะ แล้วคลิกปุ่ม ดินสอ เมื่อแก้ไขรายการโต๊ะแล้ว จากนั้นคลิก Save

3. ลบรายการโต๊ะ เพียงเลือกรายการโต๊ะ แล้วคลิกปุ่ม ถังขยะ  จากนั้นคลิก Save


 • ระบบจะแจ้งเตือนการลบรายการโต๊ะ จากนั้นคลิก OK

   

 • อัปเดตสถานะ ของโต๊ะว่าง เพียงเลือกแบบรายการปฏิทิน จากนั้นเลือกกำหนดโต๊ะที่จะต้องใช้งานในแต่ละวัน คลิกช่องหมายเลขโต๊ะ

   

 • ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่ออัปเดตการเปิดสถานะโต๊ะสำหรับใช้งานในแต่ละวัน จากนั้นคลิก Save

 • การเปลี่ยนสถานะโต๊ะให้เป็นว่างได้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดเท่านั้น ให้ทำการเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบสถานะของโต๊ะ คลิกปุ่ม ปฏิทิน


 • ระบบแจ้งเตือนให้ทำการเลือกช่องเปลี่ยนสถานะโต๊ะที่ถูกจอง เป็นโต๊ะว่าง


เมนูจัดการการจองโต๊ะ

ระบบ booking จะรองรับการจองโดยตรงจาก Line Official, Facebook Fanpage ,  Telephone และเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ ด้วยระบบ AI ที่มีความสามารถโดยตรง และมีระบบเซิร์ฟเวอร์จากส่วนกลาง ที่ใช้รองรับการทำรายการจองของลูกค้า แบบระบบ Cloud System ที่มีความพร้อมในการรองรับการใช้งานสูง (High Availability) ความเร็วสูง (High Performance) ที่สามารถรองรับการจองจำนวนมหาศาลได้ ไม่ว่าท่านจะมีจำนวนการจองเท่าใดก็ตาม

ระบบ booking จะรองรับการจองโดยตรง ดังนี้

1. การจองผ่านโทรศัพท์ 
2. การจองผ่าน Line Official Account
3. การจองผ่านเว็บไซต์

การจองผ่านโทรศัพท์ 

เมื่อมีการโทรเข้ามาของลูกค้าที่ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ โทรเข้ามาจองแบบ Walk-in ในเวลาอันไกล้ ไม่กี่ชั่วโมง ระบบจะให้ผู้ดูแลระบบจัดการลงข้อมูลการจองได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้ามาที่เมนูจัดการการจอง จากนั้นคลิกปุ่ม Add 


2. ทำการกรอกข้อมูลการจอง ตามช่องให้กรอก เช่น ช่วงเวลา/ จำนวนลูกค้า/หมายเลขโทรศัพท์ / ชื่อลูกค้า/หมายเลขโต๊ะ/หมายเลขห้อง/ อีเมล/ โอกาศพิเศษ/ ชื่อการจอง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก Save 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลการจองทั้งหมดตามวันที่ (ซึ่งท่านสามารถเลือกวันที่ได้)

 

ขั้นตอนการจองผ่าน Line Official Account

 

1. จองผ่านระบบ LINE Official Account 
Add Line ID : @606hqlkv
จากนั้น เลือก Line Name : Demo Booking


2. เลือกเมนู “จองโต๊ะอาหาร”
– เลือกเมนูจองโต๊ะอาหาร
– หน้า Reserve (จองโต๊ะอาหาร) ให้ทำการกรอกข้อมูลการ- จองโต๊ะของคุณ) * กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน
– Date Time (วัน/ เวลา เข้าใช้บริการ *)
– Time (เวลา เข้าใช้บริการ *)
– PAX (จำนวนผู้ใช้บริการ)
– Special occasion (โอกาสพิเศษหรือไม่)
– Note (หมายเหตุ)
จากนั้น คลิกปุ่ม Next (ดำเนินการต่อ)

3. ข้อมูลติดต่อ
– ให้ทำการกรอกข้อมูลติดต่อดังนี้
– Firstname (ชื่อ) Lastname (นามสกุล)
– Phone (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
– Email (อีเมล)
– จากนั้น กดปุ่ม Send (ส่ง)


4. ยืนยันตัวตนสำเร็จ
– การจองเรียบร้อยแล้ว / รอการยืนยันการจองจากร้าน
– จากนั้น กดปุ่ม OK (ตกลง)

– ระบบจะแสดงการจองโต๊ะ จากนั้นรอการยืนยันการจองจากร้าน แล้วออกจากหน้าการจอง

5. ระบบจองแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ทางไลน์

– ระบบจองจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ พร้อมลิงค์แผนผังโต๊ะ  ทางไลน์ทันที เท่านี้ก็เรียบร้อย

– คลิกที่ลิงค์แผนผังโต๊ะที่เราจองทันที 

– หลังจากได้จัดการการจองเรียบร้อย ท่านยังสามารถยกเลิกการจองได้เช่นกัน เพียงผู้ใช้บริการระบุข้อความไปว่า  ยกเลิกการจอง โดยการพิมพ์ใน ระบุ LINE Official Account เพื่อติดต่อหลังบ้านได้โดยตรง หรือ โทรเข้าร้านอีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนการจัดการจอง 

1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน
– ผู้ดูแลระบบต้องทำการ Login เข้าระบบ เพื่อทำการกำหนดหมายเลขโต๊ะอาหารให้ผู้จองได้เท่านั้น ตาม URL https://demo.onlinepos.me/account/Signin
– กรอก Username / Password  เพื่อเข้าระบบ

2. เข้าจัดการการจอง
– เลือกเมนู รายการจองโต๊ะ
– เลือกวันที่ การจองโต๊ะ จากนั้นคลิกปุ่ม (Search) ค้นหา
– ให้เลือก เลขที่โต๊ะ (ช่องสี่เหลี่ยม)

– จะเจอหน้าต่างเลือก ให้เลือก หมายเลขที่โต๊ะ

– กำหนดการจองหมายเลขโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว
– จากนั้น คลิกปุ่ม Yes


– จากนั้นจะเจอหน้าต่าง ระบบจะแจ้งแตืนทางไลน์ หรือไม่ ให้เลือก Yes

– จากนั้นระบบจองจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ พร้อมลิงค์แผนผังโต๊ะ ทางไลน์ทันที