Bookingx มีฟีเจอร์สำหรับสถานประกอบการประเภท ที่พัก ห้องพัก บ้านพัก โรงแรม โฮสเทล และ บูทีกโฮเทล เพื่อให้ท่านเปิดรับ การจองด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องเสียค่าบริการให้คนกลาง เปิดรับจองได้ผ่านระบบของท่านเอง (private branding) และ สามารถเชื่อมต่อกับ payment gateway สำหรับการจ่ายเงินค่ามัดจำ หรือ จ่ายทั้งหมดได้เช่นกัน สถานประกอบการของท่าน จะมีภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับลูกค้า และ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับลูกค้า

ระบบจองโรงแรมและห้องพักออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมด้วยหลายเหตุผลที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จธุรกิจโรงแรม ดังนี้

  1. การสะดวกสบายและความสะดวกในการจอง: ระบบจองออนไลน์ช่วยลูกค้าที่ต้องการจองห้องพักและบริการโรงแรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานในการติดต่อโรงแรมผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล์ และสามารถทำรายการจองได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความสะดวกของลูกค้า
  2. การบริหารจัดการรายได้: ระบบจองออนไลน์ช่วยให้โรงแรมสามารถติดตามสถานะของห้องพักและความว่างเหลือในเวลาจริง (real time allotment) และจัดการราคาห้องให้เหมาะสมกับสถานะกลุ่มตลาด ซึ่งส่งผลให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้น
  3. การเพิ่มโอกาสการขาย: การมีระบบจองออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ต่างที่อยู่ไกล เช่นต่างประเทศ หรือที่ไม่สามารถมาที่โรงแรมด้วยตัวเองได้ สามารถทำการจองได้ง่าย
  4. การเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า: ระบบจองออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการจองห้องพัก และสามารถรับรองความถูกต้องของการจองในระบบ
  5. การประหยัดเวลาและทรัพยากร: ระบบจองออนไลน์ช่วยให้โรงแรมประหยัดเวลาในการตรวจสอบการจองและประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การรวมเทคโนโลยี: การใช้ระบบจองออนไลน์ช่วยโรงแรมในการรวมเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยรวมถึงการใช้แอพพลิเคชันมือถือ และ การเชื่อมต่อผ่าน Instant Messenger เช่น LINE เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับ CRM

ในรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ระบบจองออนไลน์ยังช่วยในการเพิ่มความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าผ่านการติดตามและรวมข้อมูลลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ร่วมกันช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในยุคที่การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการตลาดและบริหารจัดการธุรกิจ

hotel room booking choose date

Figure 1 : แสดงภาพแรกสำหรับการเลือกวันที่ จำนวนคนเข้าพัก และ จำนวนห้องที่ต้องการ

hotel room booking display room

Figure 2 : ระบบแสดงจำนวนชนิดห้องที่ว่าง

enter personal info for booking

Figure 3 : ลูกค้ากรอกข้อมูลสำหรับผู้เข้าพัก

display hotel booking summary

Figure 4 : ระบบแสดงรายละเอียดภาพรวมสำหรับการจองก่อนทำการ redirect ไปยัง payment gateway กรณีที่ท่านกำหนดว่าต้องการมัดจำ หรือ เก็บเงินล่วงหน้า