Waiting List Feature

วันนี้เราไปรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Waiting List ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เรามีสำหรับธุรกิจบางประเภทและ เป็น (add-on) ที่ท่านสามารถซื้อเพิ่มได้แต่หลายคนยังไม่ทราบว่า Waiting List นั้นคืออะไร และ มีข้อดีอย่างไร งั้นเราไปดูกันเลย

ระบบ Waiting List หมายถึงระบบที่ใช้ในการจัดการคำขอจองที่มีจำนวนคำขอเกินความจำเป็นของทรัพยากรหรือบริการที่มีอยู่ในขณะนั้น ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนหรือส่งคำขอจองได้ แม้ว่าจะไม่สามารถรับบริการในขณะนั้นได้เนื่องจากขาดทรัพยากรหรือที่นั่งว่างไม่เพียงพอ

ระบบ Waiting List ที่มักใช้ในระบบจองประเภทต่างๆ มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันโดยทั่วไป ดังนี้:

  1. การจองตั๋ว: เช่น การจองตั๋วหนัง การจองตั๋วคอนเสิร์ต หรือการจองตั๋วโรงละคร ในกรณีที่ตั๋วหมดจำหน่ายแล้ว ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใน Waiting List เพื่อรอรับทรัพยากรหรือที่นั่งที่ว่างในกรณีที่มีการยกเลิกหรือคืนตั๋วเกิดขึ้น
  2. การจองโต๊ะ: เช่น การจองโต๊ะในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ หากโต๊ะเต็มหรือมีคิวรอนาน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใน Waiting List เพื่อรอรับคิวหรือโต๊ะที่ว่างเมื่อมีการยกเลิกหรือคืนโต๊ะ
  3. การจองเครื่องบิน: เช่น การจองที่นั่งในเครื่องบินที่เต็มหรือมีคิวรอนาน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใน Waiting List เพื่อรอรับที่นั่งที่ว่างเมื่อมีการยกเลิกหรือคืนที่นั่ง

ในระบบ Waiting List ทั่วไปนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรหรือที่นั่งว่างขึ้น และจะได้รับสิทธิ์ในการจองตามลำดับที่ลงทะเบียนใน Waiting List โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย หรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการตามแต่ละกรณี ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะและตำแหน่งของตนใน Waiting List ได้เพื่อติดตามและปรับปรุงคำขอของตนตามความเหมาะสมWaiting List