Why deposit is needed for some businesses ?

หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมการจอง ในบางธุรกิจ ถึงต้องมีค่ามัดจำ งั้นวันนี้เราไปดูกันเลยว่าสาเหตุเบื้องหลังคืออะไร

การต้องมีการมัดจำเมื่อจองร้านอาหาร จองห้องพัก หรือ จองการบริการบางอย่าง อาจมีหลายเหตุผลที่อาจทำให้เกิดขึ้น ดังนี้:

  1. ความน่าเชื่อถือ: การต้องมัดจำเป็นอาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าจะมาใช้บริการจริงหรือไม่ การมีมัดจำส่งสัญญาณให้ลูกค้าแสดงความจริงในการจองร้านอาหาร และร้านอาหารก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการยกเลิกหรือไม่มาใช้บริการจริงๆ ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการตรวจสอบความพร้อมของโต๊ะที่ถูกจองล่วงหน้าได้ด้วย
  2. การจัดการทรัพยากร: การมัดจำเมื่อจองร้านอาหารอาจช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ในการเตรียมอาหารตามจำนวนลูกค้าที่จอง หรือการวางแผนการจัดห้องให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่จะมาใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ร้านอาหารลดการสูญเสียทรัพยากรที่เกิดจากการไม่มาใช้บริการของลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  3. ความน่าเชื่อถือของลูกค้า: การมัดจำอาจช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในลูกค้าที่จองร้านอาหาร ลูกค้าที่จองและมัดจำอาจรู้สึกมั่นใจว่าร้านอาหารจะเตรียมตัวรองรับให้บริการในวันและเวลาที่กำหนด และร้านอาหารก็สามารถรักษาฐานลูกค้าที่จองอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การจัดการเวลา: การมัดจำอาจช่วยให้ร้านอาหารสามารถวางแผนการทำงานและการเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร้านอาหารสามารถทราบล่วงหน้าว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ร้านอาหารปรับการจัดทำอาหารและการจัดการบริการให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
  5. การลดความสับสนและการเสียหาย: การมัดจำอาจช่วยลดความสับสนในกระบวนการจองร้านอาหารและลดความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงจองร้านอาหาร เช่น ลูกค้าที่มาไม่ตรงเวลาหรือไม่มาเลย ร้านอาหารสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายอื่นแทนได้

ความจำเป็นในการมีมัดจำเมื่อจองร้านอาหารอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านอาหาร และอาจขึ้นอยู่กับนโยบายและเหตุผลของร้านอาหารเอง

คำถามต่อมาคือ ถ้าธุรกิจของท่านต้องการให้ลูกค้าทำการจองและมัดจำไปพร้อมกันในเวลาเดียวทำได้หรือไม่ แน่นอนว่า สำหรับ bookingx คำตอบต้องคือใช่เท่านั้น เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ ด้วยการสร้างระบบมาให้สนับสนุน Payment Gateway หลายๆ ตัวเช่น GB Prime Pay, KSHER, PromptPay และ อื่นๆ ทำให้ท่านสามารถ เลือก enable feature นี้ได้เลย ไม่ว่าจะเก็บมัดจำเท่าไหร่ ทำได้ด้วยตัวเอง กำหนด จำนวนเงินจากหลังบ้านเอง ง่ายสะดวก

 

deposit wallet