การจองโต๊ะอาหาร LINE Official Account

 

BOOKINGx line

 

ขั้นตอนการจองโต๊ะอาหารผ่าน LINE Official Account

 

line

1. จองผ่านระบบ LINE Official Account

  • Add Line ID : @606hqlkv
  • จากนั้น เลือก Line Name :  Demo Booking

 

Reserve (จองโต๊ะอาหาร)

2. เลือกเมนู “จองโต๊ะอาหาร”  

  • เลือกเมนูจองโต๊ะอาหาร
  • หน้า Reserve (จองโต๊ะอาหาร) ให้ทำการกรอกข้อมูลการจองโต๊ะของคุณ)  * กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน
  • Date Time (วัน/ เวลา เข้าใช้บริการ *)
  • Time (เวลา เข้าใช้บริการ *)
  • PAX (จำนวนผู้ใช้บริการ)
  • Special occasion (โอกาสพิเศษหรือไม่)
  • Note (หมายเหตุ)
  • จากนั้น คลิกปุ่ม Next  (ดำเนินการต่อ)

 

ข้อมูลติดต่อ

3. ข้อมูลติดต่อ  

  • ให้ทำการกรอกข้อมูลติดต่อดังนี้
  • Firstname (ชื่อ) Lastname (นามสกุล)
  • Phone (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
  • Email (อีเมล)
  • จากนั้น กดปุ่ม Send (ส่ง)

 

ยืนยันตัวตนสำเร็จ
รอการยืนยันการจองจากร้าน

4.  ยืนยันตัวตนสำเร็จ

  • การจองเรียบร้อยแล้ว / รอการยืนยันการจองจากร้าน
  • จากนั้น กดปุ่ม OK (ตกลง)
  • ระบบจะแสดงการจองโต๊ะ จากนั้นรอการยืนยันการจองจากร้าน
  • แล้วออกจากหน้าการจอง

 

5. ระบบหลังบ้าน

 • ผู้ดูแลระบบต้องทำการ Login เข้าระบบ เพื่อทำการกำหนดหมายเลขโต๊ะอาหารให้ผู้จองได้เท่านั้น ตาม URL  https://demo.onlinepos.me/account/Signin
 • Username / Password สามารถขอได้ที่เชลล์เท่านั้น

 

demo-login
  • ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจองโต๊ะ เพื่อจัดการการจองโต๊ะอาหาร

 

demo-bookingx-dashboard
  • เลือกเมนู รายการจองโต๊ะ
  • เลือกวันที่ การจองโต๊ะ จากนั้นคลิกปุ่ม (Search) ค้นหา

 

demo-bookingx-dashboard-table
  • ระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านไลน์

 

demo-bookingx-dashboard-table
demo-bookingx-dashboard-table
  • เลือก เลขที่โต๊ะ (ช่องสี่เหลี่ยม)
  • จากนั้นจะเจอหน้าต่างเลือก  เลขที่โต๊ะ  คลิกปุ่ม  Yes  
  • พอกำหนดเลขที่โต๊ะแล้ว จะแสดงดังรูป

 

demo-bookingx-dashboard-table-to-line
  • เมื่อกำหนดการจองหมายเลขโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว
  • จากนั้นจะเจอหน้าต่าง ระบบจะแจ้งแตืนทางไลน์ หรือไม่ ให้เลือก Yes
  • จากนั้นระบบจองจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ พร้อมลิงค์แผนผังโต๊ะ  ทางไลน์ทันที

 

6. ระบบจองแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ทางไลน์

 

ระบบจองจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ พร้อมลิงค์แผนผังโต๊ะ ทางไลน์ทันที
แผนผัง
  • ระบบจองจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้จองรับรู้ พร้อมลิงค์แผนผังโต๊ะ  ทางไลน์ทันที เท่านี้ก็เรียบร้อย
  • หลังจากได้จัดการการจองเรียบร้อย ท่านยังสามารถยกเลิกการจองได้เช่นกัน เพียงผู้ใช้บริการระบุข้อความไปว่า  ยกเลิกการจอง โดยการพิมพ์ใน ระบุ LINE Official Account เพื่อติดต่อหลังบ้านได้โดยตรง หรือ โทรเข้าร้านอีกทางหนึ่ง